46th Annual Lex Invitation 4-6-19Ashland V vs Lex V 4-27-21