2021 Season2020 SeasonHowland V vs Lex V 11-6-19Lima Shawnee V vs Lex V 11-2-19Bay Village V vs Lex V 10-30-19Madison V vs Lexington V 10-24-19Madison V vs Ontario V 10-21-19Clear Fork vs Ontario 10-14-19Mansfield Sr vs Lex 10-14-19Clearfork V vs Lex V 10-8-19Ontario V vs Madison V 10-3-19Wooster V vs Lex V 10-1-19Mansfield Christ V vs Ontario V 9-26-19Lex JV vs Madison JV 9-24-19River Valley V vs Ontario V 9-9-19Ashland V vs Lex V 9-3-19Lex V Boys vs Ontario V Boys 8-16-19Ontario Golf Fundraiser 7-20-19Lex vs Madison V 9-24-19